Peninggalan Hindu-Buddha Di Indonesia

Peninggalan Hindu-Buddha Di Indonesia

Peninggalan Hindu-Buddha Di Indonesia

Peninggalan Hindu-Buddha Di Indonesia

Peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Budha di daerah-daerah Indonesia umumnya berupa seni bangunan (candi, petirtaan/pemandian, benteng, gapura), seni rupa (relief, dan patung), serta karya sastra.

SENI BANGUNAN

 1. Candi
 2. Candi Peninggalan Kerajaan Mataram Lama.

Candi yang bersifat Hindu :

 • Candi Gunung Wukir, terletak di sebelah selatan Muntilan
 • Kelompok Candi Dieng, terletak diKabupaten Wonosobo. Dikelompok candi ini terdapat beberapa candi yang oleh penduduk setempat diberi nama tokoh wayang, misalnya : Bima, Gatot kaca, Punta dewa, Arjuna, Semar, dan lain-lain.
 • Candi Selogriyo, terletak di kaki Gunung Sumbing
 • Candi Pringapus, terletak di timur Gunung Sundoro
 • Candi Gedong Songo, terletak dilereng Gunung Ungaran
 • Candi Perot, terletak di lereng Gunung Sumbing
 • Candi Argopuro, terletak di lereng Gunung Sumbing
 • Candi Ijo, terletak di dekat Prambanan
 • Candi Gebang, terletak di dekat Yogyakarta
 • Candi Sambisari, terletak di dekat Yogyakarta
 • Candi Lorojonggrang ( Prambanan), terletak di perbatasan Yogyakarta-Klaten.Di

           candi ini ada 3 candi induk, Candi Syiwa,Candi Brahma, dan Candi Wisnu.

Candi yang bersifat Budha, bercorak budha,bermitologi budha, bernuansa arsitektur budha dan ajaran budha :

 • Candi Borobudur, terletak di Kabupaten Magelang
 • Candi Kalasan, terletak di kabupaten sleman. Dibangun oleh Raja Panangkaran.
 • Candi Sari, terletak di dekat Candi Kalasan.
 • Candi Banyunibo, terletak di dekatPrambanan.
 • Candi Sajiwan, terletak didekat Prambanan.Candi ini untuk menghormat Awalokiteswara.
 • Candi Plaosan, terletak di dekat prambanan.Dibangun pada masa Raja Pikatan.
 • Candi Sewu, terletak didekat Prambanan
 • Candi Bubrah, terletak didekat Prambanan
 • Candi Lumbung, terletak didekat Prambanan
 • Candi Asu, terletak didekat Candi Sewu
 • Candi Ngawen, terletak di dekat Muntilan.Candi ini dibuat oleh raja yang beragama Hindu, dan diperuntukan untuk umat yang beragama Budha.
 • Candi Mendut, terletak di kabupaten Magelang. Di dalamnya terdapat patung Padmapani dan Wajrapani
 • Candi Pawon (Bajranalan), terletak dikabupaten Magelang. Di bangun olehPramodhawardhani.

2). Candi Peninggalan Kerajaan Medang (Dinasti Isyana)

 • Candi Lor (Anjuk Ladang), terletak di Brebek, Nganjuk.
 • Candi Gunung Gangsir, terletak di di Bangil.
 • Candi Songgoroti, terletak di Batu Malang
 • Candi Sumber Nanas, terletak di Blitar
 • Candi Belahan, dibangun oleh Raja Airlingga
 • Pertapaan Pucangan, terletak di GunungPenanggungan

3). Candi Peninggalan Kerajaan Sriwijaya

 • Kelompok Candi Muara Takus, terletak diBangkinang, Tampar, Riau
 • Kelompok CAndi Gunung Tua, terletak dipadang sidempuan, Tapanuli, Sumatra Utara.
 • Di kelompok ini ada 1 candi yang bentuknyakhas, yaitu Candi Biaro Bahal

4). Candi Peninggalan Kerajaan Singasari

 • Candi Kidal, terletak di Malang
 • Candi Jawi, terletak di dekat Pringen
 • Candi Singasari, terletak di Malang
 • Candi Jago, terletak di Malang

5). Candi Peninggalan kerajaan Majapahit

 • Candi Simping
 • Candi Rimbi, terletak di Mojokerto
 • Candi Panggih
 • Candi Surawana, terletak di Kediri
 • Candi Tigawangi, terletak di Pare
 • Candi Kalicilik, terletak di Blitar
 • Candi Jabung, terletak di Kraksaan,Probolinggo
 • Candi Pari, terletak di Porong
 • Candi Tikus, terletak di Mojokerto
 • Candi Brahu, terletak di Mojokerto
 • Candi Panataran, terletak di Blitar
 • Candi Sukuh, terletak di Karanganyar. Candi ini menunjukan unsur Jawa asli
 • Candi Samentar, terletak di Blitar

6). Candi Peninggalan Kerajaan Kanjuruhan

 • Candi Badut, terletak di Malang

7). Candi Peninggalan Kerajaan Bali

 • Kompleks Candi Gunung Kawi, terletak di Tampaksiring
 1. Berupa Prasasti
 • Yupa (batu bertulis) Peniggalan Kerajaan Kutai- Prasasti Canggal (732 M), Prasasti Kalasa (778M), Prasasti Karang Tengah (824 M), Prasasti Argapura (963 M), Merupakan SumberSejarah yang mengungkapkan Keberadaan Kerajaan Mataram Kuno.- Tujuh Prasasti Peninggalan Kerajan Taruma Negara, 5 ditemukan di Bogor, 1 di Cilincing,dan 1 di Lebak Banten, yaitu Prasasti Ciaterun,Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Cianten, dan Prasasti Lebak.-Prasasti Anjuk Ladang beramngka tahun 937 M sumber Sejarah yang mengungkapkan keberadaan Mpu Sindok (raja pertama Medang dan pendiri Dinasti Isyana ) Prasasti-prasasti sebagai sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya di Sumatra , Berangka padatahun 684-775 M , Antara lain P. KedudukanBulat , P. Talang Tuwo , P. Telayu Batu Kecil , P.Kota , P.Karang Berahi .
 1. Pertirtaan

Pertirtaan merupakan pemandian suci untuk rajadan para bangsawan.Contoh petirtaan yang penting adalah :

 • Petirtaan Jalatunda, terletak di lereng barat Gunung Pananggungan. Dibangun pada masapemerintahan Raja Airlangga
 • Pertirtaan Belahan, terletak di lereng timur Gunung Pananggungan. Dibangun pada masapemerintahan Raja Airlangga
 • Pertirtaan di Candi Tikus, terletak di Trowulan, Mojokerto
 • Petirtaan Gua Gajah, terletak di Gianyar, Bali
 • Petirtaan Tirta Empul. Terletak di desa Manukaya, Tampak siring, Bali.
 1. Benteng

Istana kerajaan umumnya dibangun di balik benteng yang kuat Benteng ada 2 macam, yaitu :

 • Benteng Buatan, dibangun dengan sengaja berwujud tembok, parit yang dalam dan ebar
 • Benteng alam, yamg berwujud sungai atau pegunungan. Contoh benteng alam adalahbenteng yang terdapat di Bukit Ratu Boko yangdikenal dengan nama Candi Ratu Boko. Candiini dibangun oleh Balaputradewa.
 1. Gapura

Ada 2 macam bentuk gapura :

 • Kori Agung, yaitu berupa bangunan seperti candi yang di tengahnya terdapat pintu untukkeluar masuk. Contoh Kori Agung, antara lain :Candi Jedong, Candi Plumbangan, dan CandiBajang Ratu

SENI RUPA

Berupa Relief. Relief adalah hasil seni pahat sebagai pengisi bidang pada dinding candi.

 1. Relief Candi Borobudur

karmawibbhangga, padakaki candi, sebab akibat perbuatan baik / buruk manusiab.jatakamala-awadana, dinding lorong 1,2perbuatan sang budha, bodhisattvagandawyudha-badhracari, dinding 2-4,usaha sudana mencara ilmu yang tinggisampai ia bersumpah mengikuti bodhisatva,samantharbhadra

 1. Relief Candi Lorojonggrang
 2. Cerita ramayana, pada dinding serambi atas candi sywa dan candi brahmana.
 3. Carita kresnayana, pada pagar candi wisnu.
 4. Relief candi jajaghu, mamuat cerita kresnayana, partayajna, kunjarakarna. 1 kali kita jumpai punokawan.
 5. Relief candi surowono, memuat cerita arjunawiwaha, adegan sritanjung yang dibunuh olehsidapaksa.
 6. Relief candi panataran, memuat cerita ramayana, kresnayana.

SENI PATUNG

1.Peninggalan Bercorak Hindu.

 1. a)Patung Dewa-Dewi : trimurti (dalam wujudmaha guru, mahakala, mahabirawa), durga
 2. b)Patung Airlangga, dalam wujud dewa wisnu menunggang garuda
 3. c)Patung Kendedes, wujud dewi prajna Patung Kertanegara, wujud joko dolok danamonghapasae.Patung Kertajasa, wujud dewa sywaf.Patung Dwarapala, wujud raksasamenggenggam gada

2.Peninggalan Patung Budha

 1. a)Arca Aksobhya, sikap bumi sparcamudra /tangan sentuh bumi sebagai saksi, hadap timur
 2. b)Arca Ratnasambhawa, sikapwaramudra/memberi anugerah, selatan.
 3. c)Arca Amitaba, sikap dayana mudra /bersemedi, barat.
 4. d)Arca Amogasidhi, sikap abaya mudra /tangan menentramkan,utara.
 5. e)Arca Wairicana, sikap darmacakara mudra /tangan memutar roda darma,di dalam stup

SENI SASTRA

1.Masa Kerajaan Kediri

 1. a)kitab kakawin baratayudha : mpusedah, panuluh
 2. b)kitab kakawin hari wangsa,gatot kaca sraya : mpu panuluh
 3. c)kitabsmaradhana : mpu dharmaja
 4. d)kitab lubdaka,wratasancaya : mpu tanakung
 5. e)kitab kresnayana : mpu triguna

2.Masa Kerajaan Majapahit

 1. a)kitabnegara kertagama : mpu prapanca
 2. b)kitab sutasoma : mpu tantular
 3. c)kitab pararaton : riwayat raja-raja singhasari,majapahit
 4. d)kitab sundayana : peristiwa bubat
 5. e)kitab ranggalawe,pemberontakan ranggalawa
 6. f)kitab sorandoka : pemberontakan sora
 7. g)kitab usana jawa : penaklukan bali oleh gajah mada dan arya dama

Sumber:

https://haciati.co/macam-macam-bunga/